Iubal (fiul lui Lameh)

  • CUNOSCUT(Ă) CA: fiul lui Lameh și al lui Ada din Biblie
  • SCRIERE: Biblie
  • PARTE: Vechiul Testament
  • CARTE: Facerea

IUBALIubal (sau Yubal) este un personaj menționat în Biblia ebraică, în Geneza 4:21.

FAMILIA

Iubal era descendent al lui Cain, fiul lui Lameh și al Adei, fratele lui Iabal și fratele vitreg al lui Tubal-Cain și al Naamei. Iubal este descris ca fiind "strămoșul tuturor celor care au cântat la liră și la cimpoi".

INSTRUMENTE

Se spune că Iubal a cântat la כנור (tradus "harpă" în NIV și "liră" în ESV) și la עווגב (tradus "flaut" în NIV și "cimpoi" în ESV). Gordon Wenham sugerează că acesta din urmă ar fi putut fi o "trestie sau o pipă a lui Pan".

NUMELE IUBAL ÎN BIBLIE

În Biblie există un singur bărbat numit Iubal și a fost unul dintre cei trei fii ai lui Lameh cel dintâi (Geneza 4:21). Singurul său frate întreg se numea Iabal, iar mama lor era Ada. Cu cealaltă soție a sa, Ţila, Lameh a avut un al treilea fiu, numit Tubal-Cain și o fiică numită Naama.

Împreună, acești patru constituie ultima generație a neamului lui Cain, care, se pare, a fost ștearsă de potopul lui Noe. Cu toate acestea, patriarhiile lui Iabal ("tatăl" tuturor celor care trăiesc în corturi și care au animale) și Iubal (tatăl tuturor celor care cântă la liră și cimpoi) au supraviețuit în mod evident potopului și chiar au devenit aspecte centrale în structura religioasă a Israelului teocratic. Această supraviețuire patriarhală a ultimilor Cainiți reprezintă o provocare formidabilă pentru teoreticienii Scripturii. Este evident că un patriarh nu poate fi decât cineva a cărui descendență nu a fost întreruptă. Pentru a da un exemplu: au existat oameni neprihăniți înainte de Avraam, dar Avraam și nu Noe este considerat "tatăl" tuturor credincioșilor (Romani 4:11, Galați 3:7;). Iisus a mers chiar până la a cere ca Avraam să nu fi murit niciodată, ci să trăiască în continuare, sub orice formă (Matei 22:32).

Patriarhiile lui Iabal și Iubal nu îi declară doar pe cei doi drept "primii" agricultori, locuitori ai corturilor și muzicanți, ci par să sugereze că potopul lui Noe nu a distrus pur și simplu omenirea, ci mai degrabă a curățat-o de elementele nedorite, păstrând elementele dorite. Este cu adevărat uimitor faptul că autorul acestei povestiri i-a atribuit lui Cain dobândirea inițială a acestor abilități umane avansate. Familia lui Noe a luat aceste aptitudini de-a lungul călătoriei lor în același mod în care israeliții au luat cu ei bogățiile Egiptului în timpul Exodului (Exodul 12:35-36). Din nou, ceva similar s-a întâmplat când iudeii și-au elaborat textele sacre în Babilon și le-au luat cu ei la întoarcerea în Palestina.

ETIMOLOGIA NUMELUI IUBAL

Numele Iubal - ca și numele fraților săi Iabal și Tubal-Cain - provine din verbul ferice יבל (yabal), care înseamnă a duce sau a aduce cu sine:

Verbul בללל (balal) înseamnă a amesteca ceva cu ulei, de obicei produse făinoase, de obicei ca pregătire ritualică a mâncării. Accentul acestui verb stă pe saturație și pe revărsare: a umple ceva cu ulei până când nu mai poate absorbi mai mult și începe să respingă un exces de ulei. Substantivul בליל (belil) descrie un amestec foarte bogat pentru consumul animalelor. Substantivul שבלול (shabbelul) descrie un melc, sau un animal care pare saturat de ulei. Substantivul תבל (tebel) descrie parteneri incompatibili din punct de vedere sexual, iar substantivul תבלל (teballul) vorbește despre un material insolubil care obstrucționează ochiul unei persoane.

Verbul יבל (yabal) vorbește mai ales despre o curgere de-a lungul unui curs, ceea ce presupune, bineînțeles, ca partea de jos a cursului să fie saturată și să respingă orice absorbție ulterioară.

Substantivul יבל (yabal) înseamnă curs de apă sau conductă, substantivul יובל (yubal) înseamnă pârâu, iar substantivul אובל ('ubal) înseamnă pârâu sau râu.

Adjectivul יבל (yabbal) înseamnă supurație (scurgere de puroi dintr-o rană). Substantivul יבול (yebul) desemnează produsul din sol, iar substantivul בול (bul) înseamnă produs sau excrescență.

Substantivul יובל (yobel) sau יבל (yobel) descrie "un purtător" sau "un producător" sau "ceva care impulsionează un flux" (de exemplu, o trompetă sau principiul jubileului).

Substantivul תבל (tebel) se referă la întreaga economie mondială.

Verbul אבל ('abel) se aseamănă cu cele anterioare, în sensul că descrie o antrenare a unor elemente lichide sau semilichide de-a lungul unui curs colectiv. Este adesea folosit pentru a descrie o jale colectivă, care fie s-a petrecut într-o procesiune, fie a fost suficient de contagioasă pentru a-i antrena și pe alții.

Substantivele אבל ('ebel) și אבל ('abel) semnifică amândouă doliu, dar cel din urmă este și cuvântul care desemnează curentul de apă sau pârâul actual. În limbile conlocuitoare, acest verb este folosit pentru a descrie conducerea cămilelor.

Există chiar și un adverb folosit sporadic אבל ('abal), care în textele mai vechi exprimă o afirmație solemnă ("cu adevărat, cu adevărat, da, într-adevăr, sunt total de acord cu tine acolo"), dar textele mai târzii par să pună oarecum o forță de frânare pe impulsul ("da!... dar").

Numele Iubal este foarte asemănător cu substantivul יובל (yubal) care înseamnă pârâu, sau cu substantivul יובל (yobel) care înseamnă trompetă. Numele Iubal este, de asemenea, identic cu cuvântul Jubileu, desemnarea celui de-al 50-lea an (Levitic 25:13, Numeri 36:4).

  • Sursă 1: RELIGIONFANDOM: https://religion.fandom.com/wiki/Jubal_(Bible)
  • Sursă 2: ABARIMPUBLICATIONS: https://www.abarim-publications.com/Meaning/Jubal.html

ARTICOLE SIMILARE

Iacov

Isaac

Avraam

Iafet (fiul lui Noe)