Ada (soția lui Lameh)

  • CUNOSCUT(Ă) CA: Prima soție a lui Lameh din Bblie
  • SCRIERE: Biblie
  • PARTE: Vechiul Testament
  • CARTE: Facerea

ADA ȚILAAda a fost una dintre soțiile lui Lameh și mama a doi dintre fiii săi. Potrivit mai multor tradiții aggadice și midrașice, Ada și cealaltă soție, Ţila au refuzat relațiile cu soțul lor după ce acesta a ucis doi bărbați și au mers la tribunalul lui Adam pentru a rezolva problema.

Ada este descrisă ca o femeie respectată și luată în serios în tribunal, unde ea și cealaltă soție își împărtășesc înțelepciunea care va avea consecințe asupra soartei judecătorului și, în cele din urmă, asupra rasei umane.

Conform tradiției aggadice, Lameh și-a luat două soții, una pentru plăcerea sexuală și cealaltă pentru procreare. Una dintre soții stătea în compania lui împodobită ca o prostituată, iar el o îndopa cu un drog care îi inducea sterilitatea, astfel încât să nu nască; cealaltă stătea singură, ca o văduvă.

Comportamentul lui Lameh atestă în mod grafic procesul de declin spiritual de la o generație la alta și corupția generației Potopului.

Există două tradiții contrare despre Ada. Talmudul de la Ierusalim (Yevamot 6:5, 7c) atestă că Lameh s-a căsătorit cu Ada pentru plăcere sexuală și găsește o aluzie la acest scop în numele ei: "Ea a fost numită Ada, pentru că el avea să aibă plăcere (mitaden) cu trupul ei". Această tradiție se pare că este legată și de semnificația numelui Ada ca denotând frumusețea (vezi Ada 1: Biblia).

Cu toate acestea, conform celei de-a doua tradiții (Geneza Rabbah 23:2), Lameh s-a căsătorit cu Ada pentru a-i naște copii, un scop care este indicat și de numele ei: "Ada - pentru că ea l-a respins (de-ya'adi)". Această tradiție corespunde cu relatarea biblică potrivit căreia Ada i-a născut doi fii lui Lameh, Iabal și Iubal (deși cealaltă soție a acestuia, Țila, a născut și ea un fiu și o fiică).

Midrașul mai relatează (Tanhuma, Geneza 11) că, după ce Lameh i-a ucis fără să vrea pe Cain și Tubal-Cain, Ada și Țila l-au găsit cu cele două victime ale sale. Când l-au adus acasă, el a cerut să intre în relații cu ele. Ada și Țila refuză avansurile soțului lor din cauza morților pe care le-a provocat, sub pretextul că nu doreau să dea naștere unor urmași blestemați.

Cei trei sunt de acord să meargă împreună la tribunalul lui Adam; după ce ascultă argumentele femeilor, Adam hotărăște că ele trebuie să se supună soțului lor, întrucât acesta a ucis fără să vrea. Potrivit unei alte tradiții (Geneza Rabbah, 23:2), Adam le spune: "Voi faceți ceea ce vă revine, iar Dumnezeu va face ceea ce Îi revine".

Cele două soții îi răspund lui Adam cu proverbul: "Doctore, vindecă-te pe tine însuți", spunându-i astfel lui Adam că el însuși trebuie să acționeze așa cum a decretat pentru ele, căci, potrivit agadei (Geneza Rabbah 23:2), Adam s-a retras de lângă soția sa timp de 130 de ani după uciderea lui Abel . În cele din urmă, Ada și Țila ascultă de verdictul lui Adam și se dăruiesc lui Lameh; acest lucru duce la nașterea lui Noe.

De asemenea, Adam le ascultă pe cele două femei și se întoarce la soția sa, care îi dă naștere lui Set, progenitorul neamului lui Sem. Această tradiție midrașică, bazată pe juxtapunerea cântecului lui Lameh și nașterea lui Set, le prezintă pe Ada și Țila ca fiind femei respectate, a căror poziție este luată în considerare cu toată seriozitatea de către instanță. Deși hotărârea îl favorizează totuși pe soț, cuvintele de înțelepciune rostite de cele două soții pe parcursul procesului au consecințe de mare anvergură atât pentru viața personală a judecătorului, cât și pentru soarta întregii rase umane.

  • Sursă 1: JWA: https://jwa.org/encyclopedia/article/adah-1-midrash-and-aggadah