CONDUCĂTORI

Leon Tomșa

  • NASCUT: 15??
  • DECEDAT: Iulie 1632
  • NATIONALITATE: Română
  • CUNOSCUT(Ă) CA: Domn al Țării Româești
  • DOMNIE: 1629-1632
  • PRECEDAT DE: Iliaș al III-lea Alexandru
  • SUCCEDAT DE: Radu al XI-lea Iliaș

Leon Tomșa a fost domnul Țării Româneşti intre anii 1629-1632. Deşi filiația îi este incertă, Leon se pretindea fiul lui Ștefan al IX-lea Tomșa, domnul Moldovei. Leon a luat domnia prin mari cheltuieli făcute la Poartă. Pentru a putea face față cumpărării domniei, el s-a împrumutat la creditorii din imperiu, ce percepeau mari dobânzi.

Leon Tomşa face parte dintre domnitorii în timpul cărora este încurajată pătrunderea grecilor în țările române (Radu al X-lea Mihnea, Iliaș al III-lea Alexandru, Gavril Movilă, Alexandru Coconul). Ca și aceștia, practică o politică de fiscalitate excesivă, trezind reacția boierilor pământeni.

"Aga Matei din Brâncoveni" (viitorul domn Matei Basarab) primise județul Romanaților, pentru "ca să-l ție de birărie" (să strângă birul). Dar Leon acționează nedrept. Din cauza excesivei fiscalități, mulți birnici au fugit din județul Romanați și Leon îl obligă pe aga Matei să plătească pentru cei fugiți. Acesta fuge în Transilvania, la principele Gheorghe Rákoczy I. Compromis la Poartă, Tomşa Leon pierde domnia (21 iulie 1632, când este ridicat din Bucureşti).

  • Sursă 1: Petru Demetreu Popescu, Dictionar de Personalitati Istorice, Editura Niculescu, Bucuresti, 2001

ARTICOLE SIMILARE

Radu al X-lea Mihnea

Mihai Suțu I

Nicolae Caragea

Ștefan Racoviță