CONDUCĂTORI

Gavril Movilă

  • NASCUT: 15??
  • DECEDAT: 1635, Transilvania
  • NATIONALITATE: Română
  • CUNOSCUT(Ă) CA: Domn al Tarii Romanesti
  • DOMNIE: august 1616 - septembrie 1616 si 1618-1620,
  • PRECEDAT DE: Iliaș al III-lea Alexandru
  • SUCCEDAT DE: Radu al X-lea Mihnea

Gavril Moghilă a fost domn al Țării Românești in august 1616 - septembrie 1616 si 1618-1620, fiu al lui Simion Movila, era din familia domnitoare a Movileştilor din Moldova.

Întrucât prin tatăl său această familie pătrunsese și în Ţara Românească, a afișat pretenții la tron. Întrucât Movileştii duseseră în permanență tradiționala politică de apropiere față de Polonia, ca şi față de Poartă, Gavril se putea bucura de sprijinul celor două mari puteri, ca și de cel al Movileştilor din care provenea.

Întrucât însă în războiul cu Constantin Movilă doamna Marghita nu izbuteşte să-l impună domn pe Gavril în Moldova, lupta se duce mai departe pentru tronul Țării Româneşti.

La începutul anului 1616, ambasadorul Poloniei la Poartă încearcă să obțină tronul Țării Românești pentru Gavril. In august 1616, Gavril se pregătea să se suie pe tron, dar nu este confirmat de Poartă, care îl numeşte domn pe Iliaș al III-lea Alexandru. În mai 1618 însă Movileştii triumfă și Gavril se urcă pe tron. El reuşeşte să se mențină la domnie până în iulie 1620. Domnia lui este nesemnificativă. În timpul domniei se căsătorește cu o ardeleancă, Elisabeta Zalyoni.