Strabon

  • NASCUT: 64 î.Hr., Amaseia, Pont
  • DECEDAT: 24 d. Hr., Imperiul Roman
  • NATIONALITATE: Greacă
  • CUNOSCUT(Ă) CA: Istoric, geograf, filozof

StrabonStrabon,  a fost un geograf și istoric grec, a cărui "Geografie" este singura lucrare existentă care acoperă întreaga gamă de popoare și țări cunoscute atât de greci, cât și de romani în timpul domniei lui Octavian Augustus. De altfel, numeroasele citate din literatura tehnică oferă o imagine remarcabilă a stadiului științei geografice grecești, precum și a istoriei țărilor pe care le studiază.

Strabon aparținea, din partea mamei sale, unei familii celebre, ai cărei membri au deținut funcții importante în timpul lui Mithradates al V-lea (c. 150-120 î.Hr.), precum și în timpul lui Mithradates cel Mare, adversarul Romei (132-63 î.Hr.). Primul său profesor a fost maestrul de retorică Aristodemus, un fost tutore al fiilor lui Pompei (106-48 î.Hr.) în Nysa (astăzi Sultanhisar în Turcia), pe râul Maeander (astăzi Menderes). S-a mutat la Roma în anul 44 î.Hr. pentru a studia cu Tyrannion, fostul tutore al lui Cicero, și cu Xenarchus, ambii membri ai școlii filosofice aristotelice. Sub influența lui Athenodorus, fostul tutore al lui Octavius, care probabil l-a introdus în cercul viitorului împărat, s-a orientat spre filosofia stoică, printre ale cărei precepte se număra și opinia potrivit căreia un principiu unic care străbate neîncetat întregul univers este cauza tuturor fenomenelor.

A fost la Roma, unde a rămas cel puțin până în anul 31 î.Hr., a scris prima sa lucrare importantă, cele 47 de cărți de Schițe istorice, publicate în jurul anului 20 î.Hr. și din care au supraviețuit doar câteva citate. O compilație vastă și eclectică, ea a fost concepută ca o continuare a Istoriilor lui Polybius. Schițele istorice acopereau istoria lumii cunoscute începând cu anul 145 î.Hr. - adică de la cucerirea Greciei de către romani - până la bătălia de la Actium (31 î.Hr.) sau până la începuturile principatului împăratului roman Augustus (27 î.Hr.).

În anul 29 î.Hr., Strabon a vizitat insula Gyaros (cunoscută astăzi sub numele de Yiáros sau Nisós) din Marea Egee, în drum spre Corint, în Grecia, unde se afla Augustus. În 25 sau 24, împreună cu Aelius Gallus, prefect al Egiptului, care fusese trimis într-o misiune militară în Arabia, a navigat pe Nil până la Philae. Nu mai există apoi alte referiri la el până în anul 17 d.Hr., când a asistat la triumful generalului roman Germanicus Caesar (15 î.Hr. - 19 d.Hr.) la Roma. A murit după ce și-a dedicat ultimii ani de viață compilării celei de-a doua sale lucrări importante, Schițe geografice. Judecând după data la care și-a scris notele personale, trebuie să fi lucrat la carte după șederea sa în Egipt și apoi să o fi pus deoparte din 2(?) î.Hr. până în 14 d.Hr., când a început ediția finală, pe care a încheiat-o în jurul anului 21 d.Hr.

Primele două cărți oferă, de fapt, o definiție a scopurilor și metodelor geografiei, criticând lucrările și autorii anteriori. Strabon a găsit greșeli în ceea ce privește proiectarea hărților de către savantul grec Eratostene, care a trăit între aproximativ 276 și 194 î.Hr.; Eratostene a combinat date astronomice cu măsurători ale coastelor și drumurilor, dar Strabon a considerat că lucrarea sa era lipsită de precizie. Deși Strabon a urmărit îndeaproape tratatul împotriva lui Eratosthenes al astronomului grec Hipparchus, care trăise în secolul al II-lea î.Hr. el i-a reproșat lui Hipparchus că a neglijat descrierea Pământului. Pe de altă parte, el l-a apreciat pe Polybius, care a scris, pe lângă lucrările sale istorice, două cărți de geografie europeană pe care Strabon le-a admirat pentru descrierile de locuri și popoare. Deși l-a lăudat pe Poseidonius (Posidonius), istoric și filozof grec care a trăit între aproximativ 135 și 51 î.Hr., pentru cunoștințele sale de geografie fizică și etnografie, a respins teoria lui Poseidonius privind zonele climatice și, în special, ipoteza sa conform căreia zona ecuatorială era locuibilă. Acest studiu critic l-a determinat, în mod logic, să se pronunțe în favoarea unei geografii de tip descriptiv, bazată pe o hartă cu proiecție ortogonală (perpendiculară). Problema proiectării sferei pe o suprafață plană nu este tratată pe larg, deoarece lucrarea sa, așa cum spunea el, nu era destinată matematicienilor, ci oamenilor de stat care trebuie să cunoască țările, resursele naturale și obiceiurile.

În Cărțile III-VI, Strabon descrie succesiv Iberia, Galia și Italia, principalele sale surse fiind Polybius și Poseidonius, care vizitaseră aceste țări; în plus, Artemidorus, un geograf grec născut în jurul anului 140 î.Hr. și autorul unei cărți care descrie o călătorie în jurul Pământului locuit, i-a furnizat o descriere a coastelor și, prin urmare, a formei și dimensiunii țărilor. Cartea a VII-a s-a bazat pe aceleași autorități și a descris bazinul Dunării și coastele europene ale Mării Negre. Scriind despre Grecia, în Cărțile VIII-X, s-a bazat în continuare pe Artemidorus, dar cea mai mare parte a informațiilor sale a fost preluată de la doi comentatori ai lui Homer - Apolodor din Atena (secolul al II-lea î.Hr.) și Demetrius din Scepsis (născut în jurul anului 205 î.Hr.) -, deoarece Strabon a pus un mare accent pe identificarea orașelor numite în epopeea greacă Iliada. Cărțile XI-XIV descriu țărmurile asiatice ale Mării Negre, Caucazul, nordul Iranului și Asia Mică. Aici Strabon s-a folosit cel mai mult de propriile observații, deși a citat adesea istorici care s-au ocupat de războaiele purtate în aceste regiuni și l-a citat pe Demetrius în legătură cu problemele de topografie homerică din regiunea din jurul Troiei antice. India și Persia (Cartea a XV-a) au fost descrise în conformitate cu informațiile oferite de istoricii campaniilor lui ALEXANDRU CEL MARE, în timp ce descrierile sale despre Mesopotamia, Siria, Palestina, și Marea Roșie (Cartea a XVI-a) s-au bazat pe relatările expedițiilor trimise de Marc Antoniu (aproximativ între 83 și 30 î.Hr.) și de împăratul Augustus, precum și pe capitolele de etnografie din Poseidonius și pe cartea unei călătorii la Marea Roșie făcută de istoricul și geograful grec Agatharchides (secolul al II-lea î.Hr.). Propriile amintiri ale lui Strabon despre Egipt, completate de scrierile lui Poseidonius și Artemidorus, au furnizat material pentru substanța Cărții a XVII-a, care se ocupa de țărmurile africane ale Mării Mediterane și de Mauretania.

Evident, notele personale de călătorie au constituit doar o mică parte din materialul folosit în această lucrare considerabilă, deși Strabon se mândrea cu faptul că a călătorit spre vest din Armenia până în regiunile Toscanei, vizavi de Sardinia, și spre sud de la Marea Neagră până la granițele Etiopiei. Chiar și în ceea ce privește Italia, unde a trăit mult timp, Strabon nu a contribuit el însuși decât cu câteva impresii disparate. Materialul său, în consecință, datează în cea mai mare parte din vremea surselor pe care le-a folosit, deși cititorul nu este informat de acest lucru. Valoarea observațiilor de primă mână, alese cu grijă din surse, compensează însă lipsa sa de originalitate și contemporaneitate. Strabon s-a arătat la fel de competent în selectarea informațiilor utile - oferind distanțe de la un oraș la altul și menționând frontierele dintre țări sau provincii, precum și principalele activități agricole și industriale, statutele politice, particularitățile etnografice și practicile religioase. De asemenea, s-a interesat de istoria orașelor și statelor și - atunci când le cunoștea - a menționat circumstanțele în care au fost fondate, miturile sau legendele aferente, războaiele pe care le-au instigat sau le-a îndurat, expansiunea sau recesiunea lor și celebritățile lor.

Fenomenele geologice erau raportate atunci când erau într-un fel neobișnuite sau când ofereau o explicație pentru alte fenomene - cum ar fi mareele atlantice din Iberia, peisajele vulcanice care pot fi văzute în sudul Italiei și în Sicilia, fântânile de nafta care se produc în apropierea râului Eufrat și creșterea și scăderea apelor Nilului. În mod paradoxal, deși descrierea Greciei umple trei cărți întregi, astfel de elemente sunt practic neglijate în ele. În această parte, într-adevăr, Strabon a fost mai mult atras de problema identificării localităților menționate în operele lui Homer decât de realitățile geografice. Aceste cărți ilustrează însă o altă latură a gândirii sale, bazată pe convingerea că Homer cunoștea perfect geografia zonei mediteraneene și că o interpretare critică corectă ar dezvălui vasta sa erudiție. Această teză clasică este apărată din belșug în introducerea lui Strabon, care atacă scepticismul lui Eratostene; mai mult, ea reprezintă, în opera lui Strabon, contribuția specifică la învățătură a tradiției culturale grecești.

  • Sursă 1: Britanica.com (EN): https://www.britannica.com/biography/Strabo

LogIn

Pentru a avea acces la textele acestui site, te rugăm să te înregistrezi gratuit sau să te loghezi dacă ai deja cont. Mulțumim!