CONDUCĂTORI

Deceneu

  • NATIONALITATE: Dacă
  • CUNOSCUT(Ă) CA: Rege, preot, astronom
  • PRECEDAT DE: Burebista
  • SUCCEDAT DE: Comosicus

Mare preot în timpul domniei lui Burebista și cel care, în calitate de prim-sfetnic al regelui (vicerege), l-a ajutat mult pe acesta în opera de unificare și de constituire a statului.

După moartea lui Burebista (44 î.Hr.) și după destrămarea vastei sale alcătuiri politice, Deceneu își asumă și puterea regală în statul dac intracarpatic. Ca rege, Deceneu stăpânea numai asupra statului din Munții Orăștiei, dar ca mare preot își exercita, ca și în timpul lui Burebista, autoritatea asupra întregului neam daco-get.

Mare preot, Deceneu își exercita autoritatea sa asupra tuturor triburilor daco-getice, menţinând o stare de unitate în rândul neamului său. El era mai mare peste toți preoții daci. Cunoștea semnele cerului și făcea preziceri.

Locuința marelui preot era în peştera de pe muntele Cogaionon. Cât a trăit regele Burebista, în momente de cumpănă pentru țară, chiar regele venea la locuința marelui preot Deceneu pentru a-i cere sfatul. Cât despre Deceneu, în popor el era văzut ca un zeu și aceasta pentru faptul că avea cele mai multe cunoștințe din stat și era cel mai înțelept. După moartea lui, la conducerea statului din Munții Orăștiei a urmat ca rege și mare preot Comosicus.

  • Sursă 1: Petru Demetreu Popescu, Dictionar de Personalitati Istorice, Editura Niculescu, Bucuresti, 2001

ARTICOLE SIMILARE

Roles

Rhemaxos

Moskon

Dapyx