SCRIITORI

Ion Luca Caragiale
Ion Luca Caragiale

ION LUCA CARAGIALE

  • SEMNĂTURĂ:
  • NASCUT: 1 februarie, 1852, Haimanale, Dambovița, România
  • DECEDAT: 9 iunie, 1912, Berlin, Germania
  • NATIONALITATE: Română
  • CUNOSCUT(Ă) CA: Dramaturg, nuvelist, pamfletar, poet, scriitor
  • OPERE CELEBRE: O scrisoare pierdută, O noapte furtunoasă, Năpasta, D-ale carnavalului

CINE ESTE CARAGIALE?

La 1 februarie 1852, în satul Haimanale (astăzi I. L.Caragiale), judeţul Dâmboviţa, România, s-a născut Ion Luca Caragiale. A fost un dramaturg, nuvelist, pamfletar, poet, scriitor, director de teatru, comentator politic şi ziarist român. Este considerat a fi cel mai mare dramaturg român și unul dintre cei mai importanți scriitori români. Alături de Mihai Eminescu, Ioan Slavici și Ion Creangă, este văzut ca unul dintre principalii reprezentanți ai Junimii, o societate literară influentă de care s-a despărțit însă în a doua jumătate a vieții sale. Opera sa, care se întinde pe parcursul a patru decenii, acoperă terenul dintre neoclasicism, realism și naturalism, bazându-se pe o sinteză originală de influențe străine și locale.

Deși puține la număr, piesele lui Caragiale constituie cea mai desăvârșită expresie a teatrului românesc, dar și un important spațiu de critică a societății românești de la sfârșitul secolului al XIX-lea. Printre acestea se numără comediile O noapte furtunoasă, Conu Leonida față cu reacțiunea, O scrisoare pierdută și tragedia Năpasta. Pe lângă acestea, Caragiale este autorul unui număr mare de eseuri, articole, povestiri, nuvele și schițe, precum și al unor lucrări ocazionale de poezie și texte autobiografice, cum ar fi Din carnetul unui vechi sufleur. În multe cazuri, creațiile sale au fost publicate pentru prima dată într-una dintre cele câteva reviste pe care le-a editat - Claponul, Vatra și Epoca. În unele dintre scrierile sale ulterioare de ficțiune, printre care La hanul lui Mânjoală, Kir Ianulea, Abu-Hasan, Pastramă trufanda și Calul dracului, Caragiale a adoptat genul fantastic sau s-a orientat spre ficțiunea istorică.

A fost atât prieten, cât și rival al unor scriitori precum Mihai Eminescu, Titu Maiorescu și Barbu S. Delavrancea, păstrând totodată contacte, printre alții, cu eseistul junimist Iacob Negruzzi, filosoful socialist Constantin Dobrogeanu-Gherea, criticul literar Paul Zarifopol, poeții George Coșbuc și Mite Kremnitz, psihologul Constantin Rădulescu-Motru și poetul și activistul transilvănean Octavian Goga. Ion Luca a fost nepotul lui Costache și Costache Caragiale, care au fost figuri majore ale teatrului românesc din secolul al XIX-lea. Fiii săi, Mateiu și Luca, au fost amândoi scriitori moderniști.

FAMILIA

Ion Luca Caragiale s-a născut într-o familie de origine greacă, ai cărei membri au ajuns pentru prima dată în Țara Românească imediat după 1812, în timpul domniei principelui Ioan Gheorghe Caragea. Ștefan Caragiali, cum era cunoscut local bunicul său, a lucrat ca bucătar la curtea din București.

Tatăl lui Ion Luca, despre care se spune că era originar din capitala otomană Istanbul, s-a stabilit în județul Prahova ca și curator al Mănăstirii Mărgineni (care, la acea vreme, aparținea Mănăstirii greco-ortodoxe Sfânta Ecaterina de la Muntele Sinai). Cunoscut localnicilor sub numele de Luca Caragiali, și-a construit mai târziu o reputație ca avocat și judecător în Ploiești și s-a căsătorit cu Ecaterina, fiica unui negustor din orașul transilvănean Brașov. Numele ei de fată a fost dat ca Alexovici (Alexevici) sau ca Karaboa (Caraboa). Se știe că ea însăși a fost greacă și, potrivit istoricului Lucian Nastasă, unele dintre rudele ei erau membri maghiari ai familiei Tabay. Cuplul a avut și o fiică, pe nume Lenci.

Unchii lui Ion Luca, Costache și Iorgu Caragiale, au condus trupe de teatru și au fost figuri foarte influente în dezvoltarea teatrului românesc timpuriu - atât în Muntenia, cât și în Moldova. Luca Caragiali a jucat el însuși alături de frații săi în tinerețe. Toți trei au înfruntat criticile pentru că nu au participat la Revoluția valahă și s-au apărat printr-o broșură tipărită în 1848. Frații Caragiali au avut două surori, Ecaterina și Anastasia.

Mai ales la bătrânețe, scriitorul a pus accentul pe originea umilă a familiei sale și pe statutul său. Cu o ocazie, el a definit peisajul tinereții sale ca fiind "mlaștinile din Ploiești." Deși l-a determinat pe biograful său Constantin Dobrogeanu-Gherea să-l definească drept "un proletar", relatarea lui Caragiale a fost contestată de mai mulți alți cercetători, care au remarcat că familia avea o poziție socială bună.

Ion Luca Caragiale a fost discret cu privire la originea sa etnică în cea mai mare parte a vieții sale. În paralel, rădăcinile sale străine au intrat în atenția adversarilor săi, care le-au folosit ca argumente în diverse polemici. Pe măsură ce relațiile sale cu Caragiale au degenerat în ostilitate, se știe că Mihai Eminescu s-a referit la fostul său prieten ca la "escrocul ăla grec". Conștient de un astfel de tratament, scriitorul a considerat toate referirile la neamul său ca fiind insulte. În mai multe rânduri, a preferat să precizeze că era "de origine obscură".

Cu toate acestea, după cum remarca criticul literar Tudor Vianu, Caragiale avea o viziune explicit balcanică și orientală asupra vieții, ceea ce, în opinia lui Vianu, oglindea un tip "care trebuie să se regăsească în neamul său".  O opinie similară a fost exprimată de Paul Zarifopol, care a speculat că mentalitatea conservatoare a lui Caragiale se datora probabil "lenei unui oriental adevărat" (în altă parte, el s-a referit la scriitor ca la "un meridional leneș, înzestrat cu o inteligență și o imaginație categoric supranormală").

În principala sa lucrare de istorie a literaturii române, George Călinescu l-a inclus pe Caragiale în grupul scriitorilor "balcanici", pe care statutul de burghez și originea adesea străină, susținea el, îi diferențiază indiferent de perioada în care au scris - ceilalți din această categorie erau, în ordine cronologică, Anton Pann, Tudor Arghezi, Ion Minulescu, Urmuz, Mateiu Caragiale și Ion Barbu. În schimb, criticul Garabet Ibrăileanu a propus că originea valahă a lui Caragiale a avut o importanță deosebită, servind la explicarea opțiunilor sale politice și a presupusei sale prejudecăți sociale.

Cu o ocazie, Caragiale a menționat că bunicul său patern a fost "bucătar grec". În mai multe contexte, el s-a referit la rădăcinile sale ca fiind din insula Hydra. Într-una dintre fotografiile sale, el a pozat în costum oriental și stând cu picioarele încrucișate, ceea ce a fost interpretat de Vianu ca o referință suplimentară la originea sa balcanică. Doi dintre biografii săi, Zarifopol și Șerban Cioculescu, au remarcat că o secțiune din basmul lui Caragiale, Kir Ianulea, a fost o autoreferință probabilă: în acel fragment de text, Diavolul creștin, deghizat în negustor ardelean, este prezentat mândrindu-se cu abilitățile sale lingvistice în limba română.

Investigațiile efectuate de Centrul de Cercetări Teatrale din Atena, Grecia, și făcute publice în 2002, au oferit o altă variantă privind originea lui Caragiale. Potrivit acestei perspective, Ștefan Caragiali era originar din Cefalonia, iar numele său de familie original, Karaialis, a fost schimbat la cererea prințului Caragea. Diverși autori consideră, de asemenea, că strămoșii lui Caragiale erau albanezi sau aromâni.

Inițial, Ion Luca era cunoscut sub numele de Ioanne L. Caragiali. Familia și prietenii săi îl cunoșteau sub numele de Iancu sau, mai rar, Iancuțu - ambele fiind hipocoristice învechite ale lui Ion. Versiunea completă definitivă a lui prezintă silaba ca de două ori la rând, care este în general evitată în limba română din cauza conotațiilor sale scatologice. Ea a devenit însă una dintre puținele cacofonii acceptate de Academia Română.

COPILĂRIA ȘI EDUCAȚIA

Născut în satul Haimanale, județul Prahova (actuala comună I. L. Caragiale, județul Dâmbovița), Caragiale și-a făcut studiile la Ploiești. În primii ani de viață, după cum a indicat mai târziu, a învățat să citească și să scrie cu un învățător de la Biserica Ortodoxă Română Sfântul Gheorghe. La scurt timp, a fost învățat limba română literară de către Bazilie Dragoșescu, de origine transilvăneană (a cărui influență asupra folosirii limbii avea să o recunoască într-una din lucrările sale ulterioare). La vârsta de șapte ani, a asistat la sărbătorirea entuziastă a unirii Principatelor Dunărene, cu alegerea lui Alexandru Ioan Cuza al Moldovei ca principe al Țării Românești; Reformele ulterioare ale lui Cuza aveau să fie o influență asupra alegerilor politice pe care Caragiale le-a făcut la bătrânețe. Noul domnitor și-a vizitat școala primară mai târziu, în 1859, fiind primit cu entuziasm de Dragoșescu și de toți elevii.

Caragiale a terminat gimnaziul la școala Sfinții Petru și Pavel din oraș, și nu a urmat nicio formă de învățământ superior. Probabil că a fost înrolat direct în clasa a doua, deoarece înregistrările nu arată că ar fi frecventat sau absolvit primul an. În special, Caragiale a fost învățat istorie de Constantin Iennescu, care a fost mai târziu primarul Ploieștiului. Tânărul Caragiale a optat să calce pe urmele unchilor săi, și a fost învățat declamație și arta mimică de Costache la școala de teatru a acestuia din urmă din București, unde a fost însoțit de mama și sora sa. [De asemenea, este probabil ca el să fi fost actor supranumerar la Teatrul Național București. Nu a reușit să-și găsească un loc de muncă complet în acest domeniu și, în jurul vârstei de 18 ani, a lucrat ca copist la Tribunalul Județean Prahova. De-a lungul vieții, Caragiale a refuzat să vorbească despre pregătirea sa în teatru și a ascuns acest lucru de cei mai apropiați oameni (inclusiv de soția sa, Alexandrina Burelly, care provenea dintr-un mediu de clasă mijlocie superioară).

În 1866, Caragiale a asistat la răsturnarea lui Cuza de către o coaliție de conservatori și liberali - după cum a recunoscut mai târziu în Grand Hotel "Victoria Română", el și prietenii săi au fost de acord să sprijine această mișcare votând "da" în timpul unui plebiscit ulterior și, cu aprobarea tacită a noilor autorități, chiar au făcut acest lucru de mai multe ori fiecare. La vârsta de 18 ani, era un susținător entuziast al curentului liberal și simpatiza cu idealurile republicane ale acestuia. În 1871, a fost martor la Republica de la Ploiești - un stat de scurtă durată creat de grupările liberale, în încercarea de a-l înlătura pe Domnitorul Carol I (viitorul rege al României). Mai târziu în viață, pe măsură ce opiniile sale au virat spre conservatorism, Caragiale a ridiculizat atât tentativa de lovitură de stat, cât și participarea sa la aceasta.

S-a întors la București mai târziu în același an, după ce managerul Mihail Pascaly l-a angajat ca unul dintre prompterii Teatrului Național din capitală, perioadă despre care și-a amintit în cartea sa Din carnetul unui vechi sufleur. Poetul Mihai Eminescu, cu care Ion Luca avea să aibă atât relații cordiale, cât și rivalități, fusese angajat anterior pentru același post de către managerul Iorgu Caragiale. Pe lângă familiarizarea tot mai mare cu repertoriul, tânărul Caragiale s-a instruit citind operele filosofice ale filozofilor din epoca Luminilor. S-a mai consemnat că, la un moment dat, între 1870 și 1872, a fost angajat în aceeași calitate la Teatrul Național Moldovenesc din Iași. În această perioadă, Caragiale a mai corectat pentru diverse publicații și a lucrat ca meditator.

DEBUTUL LITERAR

Ion Luca a debutat literar în 1873, la vârsta de 21 de ani, cu poezii și cronici umoristice tipărite în G. Dem. Teodorescu în revista satirică de inspirație liberală Ghimpele. A publicat relativ puține articole sub diverse pseudonime - printre care Car., contracția numelui său de familie, și mai elaborat Palicar. A prestat mai ales servicii de bază pentru redacție și pentru tipografia acesteia, având în vedere că, după moartea lui Luca Caragiali în 1870, era singurul întreținător al mamei și surorii sale. După întoarcerea sa la București, s-a implicat și mai mult în aripa radicală și republicană a curentului liberal - o mișcare numită în mod obișnuit "roșiorii". După cum a mărturisit mai târziu, a participat frecvent la congresele acesteia, asistând la discursurile ținute de liderul roșilor, C. A. Rosetti; astfel, a cunoscut îndeaproape un discurs populist, pe care l-a parodiat mai târziu în operele sale. Lucrând pentru Ghimpele, a făcut cunoștință cu scriitorul republican N. T. Orășanu.

Mai multe dintre articolele sale pentru Ghimpele au avut un ton sarcastic și au vizat diverse personalități literare ale vremii. În iunie 1874, Caragiale s-a amuzat pe seama lui N. D. Popescu-Popnedea, autorul unor almanahuri populare, al cărui gusturi le-a pus la îndoială. La scurt timp după aceea, l-a ridiculizat pe poetul în ascensiune Alexandru Macedonski, care își făcuse publică afirmația că ar fi fost "contele Geniadevski", deci de origine poloneză. Articolul la care a contribuit Caragiale, în care a speculat că Macedonski (la care se referea cu anagrama Aamsky) folosea acest nume doar pentru că amintea oamenilor de cuvântul "geniu", a fost primul act dintr-o lungă polemică între cele două figuri literare. Caragiale l-a transformat pe Aamski într-un personaj de sine stătător, prevăzând moartea sa ca urmare a muncii excesive în editarea de reviste "pentru dezvoltarea politică a țării".

CARIERA ȘI OPERA

Caragiale a contribuit și el cu poezii la Ghimpele: două sonete și o serie de epigrame (dintre care una era un alt atac la adresa lui Macedonski). Se crede că prima dintre aceste lucrări, un sonet din 1873 dedicat baritonului Agostino Mazzoli, a fost prima sa contribuție la beletristică (spre deosebire de jurnalism).

Cu numele întreg semnează, pentru prima oară, în "Revista Contemporană", poemul "Versuri". In perioada 1876-1877 il gasim corector la ziarul "Unirea democratică". Scoate "Claponul" şi împreună cu Frederic Damé, "Naţiunea română". Publică fara semnatură între anii 1877-1878 în "România liberă" seria de foiletoane "Cercetare critică asupra teatrului românesc". La propunerea lui Eminescu, începe colaborarea la "Timpul". Se reprezintă tragedia în versuri "Roma învinsa", de D. Parodi, tradusă de I. L. Caragiale.

La 18 ianuarie 1879, la Teatrul Naţional din Bucureşti, are loc prima reprezentaţie a comediei "O noapte furtunoasă". Piesa este publicată în "Convorbiri literare". În acelaşi an, în cercul literar al "Junimii", citeşte "Conu Leonida în faţă cu reacţiunea" şi un număr de "Aforisme".

În 1881 Părăseşte ziarul "Timpul". Este numit de V. A. Urechia, Ministrul Instrucţiei Publice, revizor şcolar în judeţele Suceava şi Neamţ, iar in 1882 revizor şcolar în Arges-Valcea. În 1884 se joacă în premieră opera-bufa "Hatmanul Baltag", scrisă în colaborare cu Iacob Negruzzi. Este funcţionar la Regie, unde o cunoaşte pe Maria Constantinescu. La aniversarea "Junimii" citeşte, pe data de 6 octombrie, "O scrisoare pierdută". Prima reprezentaţie a comediei are loc la 13 noiembrie la Teatrul Naţional din Bucureşti.

În 1885 se naşte fiul sau lui Mateiu Caragiale. Are loc premiera comediei "D-ale carnavalului" (un juriu prezidat de Vasile Alecsandri, o distinge cu un premiu). Colaborează cu articole la "Voinţa naţională". În 1888 este numit Director al Teatrului Naţional din Bucureşti. Se căsatorește in 1889 cu Alexandrina Burrelly, fiica arhitectului Gaetano Burrelly. La "Editura Socec", apare volumul "Teatru", prefaţat de Titu Maiorescu. La moartea lui Eminescu, publică în "Constituţionalul", necrologul "În Nirvana". Face parte din Comitetul de ridicare a unui monument în memoria marelui poet.

În 1890 are loc prima reprezentaţie a dramei "Năpasta". În 1891 Academia Romană respinge propunerea de acordare a Premiului Heliade-Radulescu volumelor "Teatru" şi "Năpasta", după discursul duşmănos al lui Dimitrie A. Sturdza, care-l acuză pe Caragiale de imoralitate şi de calomnierea valorilor naţionale.

În 1892 are loc ruperea legăturilor cu cercul "Junimea", ruptură marcată de conferinţa ţinută de scriitor la Ateneu, "Gâşte şi găşti literare", şi de articolul "Douanote", în care îl acuză pe Titu Maiorescu de falsificarea textelor eminesciene.

În 1893 se lanseaza prima serie a revistei umoristice bisăptămânale "Moftul român", pe care o scoate împreună cu Anton Bacalbasa. I. L. Caragiale conferenţiază la "Clubul Muncitorilor". Se naşte fiul său, Luca. În anul 1894 apare revista "Vatra", condusă de Ioan Slavici, George Coșbuc şi Caragiale. I se naşte o fiică, Ecaterina. In 1895 conduce pentru câteva luni restaurantul gării Buzău (anterior deschisese, în asociaţie, o berărie în Bucureşti).

Din anul 1896 Colaborează la "Ziua" (organ al Partidului radical). Apare volumul "Schiţe uşoare". Conduce suplimentul literar al ziarului "Epoca". Publică în 1897, în "Biblioteca pentru toţi", "Notiţe şi fragmente literare". În 1899 ocupă postul de registrator-sef în Administraţia Regiei Monopolurilor Statului. Tot din acest an începe seria de "Notiţe critice" din "Universul".

In anul 1900 face parte din Comitetul sărbătoririi semi-mileniului lui Gutenberg, cu acest prilej ţinând un cuvânt aniversar, în care pune în lumină rolul pe care-l au tipografii în cultură. În anul urmator, în 1901, este sărbătorit, într-un cerc de prieteni, cu prilejul a 25 de ani de activitate literară (eveniment marcat printr-un unic şi original număr de revista intitulat: "Caragiale"). Apariţia celei de-a doua serii a "Moftului român", precum şi a volumului "Momente".

In 1902 câştigă procesul de calomnie pe care I. L. Caragiale l-a intentat lui C. A. Ionescu-Caion, care-l acuzase că a plagiat "Năpasta" după autorul maghiar Istvan Kemeny, scriitor inexistent. Pentru a doua oară Academia refuză să-l premieze (este prezentat volumul "Momente").

În 1904 călătoreşte în Italia şi Franţa, iar in 1905 se stabileşte la Berlin. Se împrieteneşte cu Paul Zarifopol, ginerele lui Constantin Dobrogeanu-Gherea. Proiectul unei noi piese: "Titirca, Sotirescu & C-ia". În 1906 publică în ziarul anti-monarhic "Protestarea", la 28 iunie, satira în versuri "Mare actor! Mari gogomani". În 1907 in ziarul "Die Zeit" din Viena apare prima parte din articolul "1907", din primăvara până-n toamnă, publicat integral în ţară, sub forma unei broşuri. Pe aceeaşi temă, fabulele din "Convorbiri", iar in 1908 la "Editura Minerva" apar cele trei volume de "Opere complete". In 1910 la "Editura Adevărul", se tipăreşte ultimul volum al lui I. L. Caragiale, "Schiţe nouă".

In 1912 refuzã sărbătorirea sa, organizata de Emil Gârleanu, ca presedinte al Societăţii scriitorilor români, cu prilejul jubileului de 60 ani, pretextand un acces de sciatica. La 31 ianuarie, festivalul de la Teatrul Comedia, sub patronajul și cu participarea principesei Maria, dat în cinstea lui Caragiale. A doua zi, o sezatoare literară la Constanta, în acelasi scop. Scriitor "jubilat" raspunde la numeroasele urări primite din ţară și din strainatate; lui Teodor Rădulescu, în tinerele membru al Societăţii ,"Românismul", prezidate de Bogdan Petriceicu Hasdeu, iar în acel moment director al Casei de depuneri, îi scrie, printre altele:

„Trăiască frumoasa si cumintea limba româna! Fie în veci păstrată cu sfintenie aceasta scumpa Carte-de-boierie a unui neam calit la focul atator încercãri de pierzarel".

In martie 1912, scriitorul refuza subscripţia publica propusa de prof. C. Rădulescu-Motru, pentru a i se oferi o recompensa naţională. La 1 aprilie, Viata româneasca publica un grup de 13 poezii ale lui Mateiu Caragiale, constituind debutul sau literar, poeziile au fost prezentate revistei chiar de catre Caragiale, venit în ţară în acest scop, incident între tata si fiu, care cerea să fie propus ca sef de cabinet.

JUNIMEA

Probabil că prin intermediul lui Eminescu, Ion Luca Caragiale a intrat în contact cu Junimea din Iași, influentă societate literară care era și un centru al politicii antinaționale liberale. Inițial, Caragiale s-a întâlnit cu fondatorul Junimii, criticul și omul politic Titu Maiorescu, în timpul unei vizite la casa dr. Kremnitz, medicul familiei Domnitorului Carol I. Soția medicului și cumnata lui Maiorescu, Mite Kremnitz, era la rândul ei scriitoare, iar mai târziu a devenit amanta lui Eminescu. În timpul mai multor întâlniri, Caragiale a fost rugat de Maiorescu să noteze într-un album o serie de aforisme. Gândurile sale concise au un ton contemplativ, iar unele dintre ele au fost interpretate de unii critici actuali ca conținând dovezi de mizantropie și, într-o anumită măsură, de misoginism.

În 1878, Caragiale și Maiorescu au plecat la Iași, unde au participat la aniversarea a 15 ani de Junimea și unde Caragiale a citit primul său proiect al celebrei piese O noapte furtunoasă. Piesa, ridiculizând amestecul de valori liberale și demagogie pe fond de cultură superficială al micii burghezii, a atins imediat coarda sensibilă a grupării majoritar-conservatoare. Receptarea ei a fost unul dintre momentele cruciale în cea de-a doua perioadă de activitate a Junimii, caracterizată prin extinderea societății la București și prin patronajul artelor. Alți scriitori care au marcat această etapă au fost Creangă, Slavici, Vasile Alecsandri și Vasile Conta - împreună cu Caragiale, ei au devenit în scurt timp cei mai importanți reprezentanți ai influenței directe a Junimea asupra literaturii. În grade diferite, toți au complimentat elementul principal al discursului junimist, critica lui Maiorescu privind "formele fără temelie" - conceptul însuși se referea la impactul negativ al modernizării, care, susținea Junimea, nu beneficiase până atunci decât straturile superioare ale societății românești, lăsând restul cu o cultură incompletă și din ce în ce mai falsificată.

Ion Luca Caragiale asociat cu purtătorul de cuvânt al Junimii, Convorbiri Literare, a continuat să contribuie acolo chiar și după 1885, când societatea a început să scadă în importanță. Aici au fost prezentate pentru prima dată publicului toate comediile sale majore. Cu toate acestea, nu s-a alăturat mișcării lui Petre P. Carp, care urmărea să consolideze Junimea ca a treia forță în politica românească, și a rămas un independent convins în anii următori. Caragiale a fost totuși asociat cu revista junimistă Constituționalul.

Caragiale a publicat două memorii despre Eminescu - poetul murise în iunie 1889. Una dintre ele s-a intitulat În Nirvana, și s-a extins în special asupra primilor ani ai prieteniei lor și asupra uneia dintre primele dezamăgiri amoroase ale lui Eminescu. Într-un eseu din anul următor, el s-a arătat critic față de un val de imitatori ai lui Eminescu, comentând: "În Nirvana: "O mulțime de oameni rezonabili vor merge pe cale și [...] dintre cei care îi cunosc doar câțiva vor ridica pălăria; pe când un nebun [...] va fi urmat de tot poporul. Iată de ce succesul [ediției Eminescu din 1890] a întrecut toate așteptările editorilor."[132] De asemenea, a reeditat amintirile sale din lumea teatrului, alături de piese publicate inițial în Claponul și diverse piese satirice noi.

Deși acest atac se datora mult discursului Junimii, Caragiale se întorsese până atunci împotriva lui Maiorescu, probabil din cauza percepției sale că societatea nu reușise să îi susțină cauza la Academie. În mai 1892, a folosit o conferință publică la Ateneul Român ca loc pentru a-și face cunoscute afirmațiile împotriva fostului ministru al învățământului și a asociaților săi, ceea ce a provocat o ruptură definitivă între cele două personalități publice.  Caragiale a scris și Două note, un articol în care îl acuza pe Maiorescu că ar fi modificat și cenzurat unele dintre poeziile lui Eminescu și că l-ar fi exploatat financiar pe poet. Cam în acea perioadă, a încetat să mai colaboreze la Convorbiri literare.

La sfârșitul anului 1892, Caragiale a publicat două volume de proză, printre care noile sale nuvele Păcat, O făclie de Paște și Om cu noroc. În anul următor, a început să frecventeze cercurile socialiste, și în curând a devenit bun prieten cu gânditorul marxist imperial de origine rusă Constantin Dobrogeanu-Gherea.

ANTREPRENOR

Constrângerile financiare l-au forțat pe Caragiale să devină antreprenor și, în luna noiembrie a aceluiași an, a deschis o berărie lângă Hanul Gabroveni, în zona Lipscani din București. Probabil că la scurt timp după aceea și-a continuat activitatea și a cumpărat o cârciumă pe o stradă învecinată. Într-o scrisoare pe care a scris-o la acea vreme, scriitorul arăta că plănuia să se mute în Transilvania și se gândea să înceapă o carieră de profesor.

În noiembrie 1893, ca un gest de bunăvoință față de adversarul său, Alexandru Macedonski a scris un articol în Literatorul, în care întreba autoritățile dacă era normal ca un fost șef de Teatru să nu aibă o sursă stabilă de venit - destinatarul vizat nu a recunoscut această ofertă, iar conflictul Caragiale-Macedonski s-a agravat după ce acesta a continuat să-l atace pe cel din urmă în presă. Un an mai târziu, Caragiale a închiriat restaurantul de alimentație publică al gării din Buzău (la fel cum făcuse Dobrogeanu-Gherea la Ploiești). Afacerile sale succesive au fost toate în dificultate, iar Caragiale a fost deseori în pragul falimentului. Deși a investit timp și muncă în această întreprindere, și chiar s-a afiliat la Asociația Internațională a Chelnerilor pentru o scurtă perioadă, a decis în cele din urmă să nu-și reînnoiască contractul. Perioada petrecută la Buzău s-a remarcat și prin alte rezultate: în februarie 1895, presa a relatat că Caragiale a ținut o prelegere publică despre "cauzele prostiei umane".

O NOAPTE FURTUNOASĂ

La începutul lunii ianuarie 1879, O noapte furtunoasă a fost pusă în scenă pentru prima dată de Teatrul Național. Producția sa a adus prima asociere între Caragiale și comediantul Mihai Mateescu, care a continuat să portretizeze unele dintre cele mai populare personaje ale sale. Piesa a fost un succes, iar aclamațiile au ajuns la Caragiale, în ciuda faptului că refuzase ca numele său să fie tipărit pe afișe. Caragiale a fost curând indignat să descopere că, la a doua montare, textul său fusese atenuat de către șeful teatrelor numit de guvern, liberalul național Ion Ghica. Când a cerut o explicație oficială, O noapte furtunoasă a fost retrasă din programul stagiunii. În anii următori, trupe independente au pus în scenă piesa sau versiunile sale plagiate în interes propriu. A fost readusă în repertoriul Teatrului Național în 1883 și a avut un succes atât de mare încât teatrele de stat din orașe precum Craiova și Iași au făcut eforturi pentru a o include în propriile programe.

Ulterior, Caragiale a participat la regia pieselor sale la Teatrul Național, unde principalul său colaborator a fost actorul și managerul Constantin I. Nottara. Împreună, li se atribuie meritul de a fi pus capăt tehnicilor favorizate de Mihail Pascaly, înlocuind declamația emfatică cu o perspectivă mai naturală și mai studiată asupra actului actoricesc.

MOARTEA

În zorii zilei de 9 iunie 1912, Caragiale moare subit, în locuinţa de la Schöneberg-Berlin. Rămăşiţele pamânteşti sunt expuse în capela cimitirului protestant din Erster Schöneberger Friedhof si depuse provizoriu, la 14 iunie, în cavoul capelei, în prezenta familiei, a lui Constantin Dobrogeanu-Gherea, Barbu S. Delavrancea si Alexandru Vlahuță. N.L. Costaki protesteaza într-un articol aparut în ziarul La Politique, Bucuresti, 19 iunie, ca s-a jucat la Paris, la Variétés, sub rolul "Un soir de Paques", legende roumaine en 1 acte de Albert Keim si Alfred Gragnon, în gen "Grand Guignol", dupa Faclia de Paste a lui Caragiale (cu de Max în rolul titular!). Un protest similar aparuse de acelasi în ziarul parizian Gil Blas. Ministerul de lnteme deschide un credit de 22 000 lei pentru aducerea trupului în ţară si înmormîntare. Ordinea, oficiosul conservator-democrat, deschide o subscripție pentru ridicarea unui monument în Bucuresti. Teatrul National din Bucuresti îsi inaugureaza stagiunea cu "Săptămâna Caragiale", de la 1 la 7 septembrie. Sicriul cu rămăşiţele mortuare este adus în ţară la 18 noiembrie, depus în aceeasi zi la biserica Sf. Gheorghe și urmat de prieteni pana la locul de veci, din cimitirul Srban-voda, în ziua de joi, 22 noiembrie (astazi cimitirul Bellu), alături de Mihai Eminescu şi George Coșbuc.

 

  • Sursă 1: Wikipedia (EN): https://en.wikipedia.org/wiki/Ion_Luca_Caragiale