CONDUCĂTORI

Ștefan (fiul lui Bogdan I)

  • NASCUT: 13??
  • DECEDAT: 1358
  • NATIONALITATE: Română
  • CUNOSCUT(Ă) CA: Fiul lui Bogdan I

Stefan (decedat in 1358) a fost fiul cel mare a lui Bogdan I domnitor al Moldovei. A fost fratele lui Costea (casatorit cu Margareta <Musata>) si fratele lui Laţcu (casatorit cu Ana). Stefan a avut doi fii, pe Stefan si pe Petru I viitor domn al Moldovei.

Se ştie că Bogdan I a avut mai mulţi fii. Actul lui Ludovic I de Anjou din 2 februarie 1365 menţionează în două rânduri chiar, pe "voievodul Bogdan şi fiii săi". Cronicile moldovene din secolele XV-XVI cunosc însă doar pe unul dintre aceştia, care a domnit ceva mai mult, Laţcu. Numai că acesta nu era cel mai mare dintre fiii lui Bogdan şi nu el i-a succedat în 1363. In chip firesc, trebuia să-i urmeze fiul cel mare. Aici Intervine însă un element ciudat, o discrepanţă între datele vechilor letopiseţe moldovene şi cronicile polone, singurele care oferă unele Informaţii despre această vreme, sesizată pentru prima dată de Grigore Ureche. El a observat că sub anul 6867 (1359) letopiseţul moldovenesc vorbeşte despre domnia lui Dragoş vodă, iar cel „leşescu", adică cronica lui Martin Kromer în limba latină, la care adaugă pe „cronicarul Bielschi", acesta sub anul 1359, despre un Ştefan vodă, pe care Ureche îl socoteşte Ştefan I (1394-1399), fiul lui Roman I. Pus în faţa unei opţiuni, acordă explicit mai multă încredere cronicarilor străini, după care relatează lupta dintre fiii acelui Ştefan vodă: Ştefan cu ajutor polon şi Petru cu sprijin unguresc, adică ceea ce istoricii numesc bătălia din Codrii Plonini, sau de la Plonini.

Insă cu mult înaintea lui Grigore Ureche, prima listă de domni ai Moldovei, dinainte de Ștefan cel Mare, păstrată într-o copie sau alcătuire din secolul XVI, menţionează la o reluare de către un al doilea autor al listei, între Sas Vodă şi Bogdan II pe un Ştefan, despre care ce va fi fost spus a dispărut, din păcate, o dată cu tăierea paginii la legarea manuscrisului. S-a observat însă că e vorba de acelaşi personaj amintit de cronicarii poloni, tatăl celor doi voievozi care s-au luptat la Codrii Plonini şi s-au adus argumente că ar fi vorba de un fiu ca atare al lui Bogdan I, mai apoi identificat cu Costea voievod din pomelnicul mănăstirii Bistriţa.

Cheia enigmei acestui Ştefan, ai cărui fii, Ştefan şi Petru, au urmat la tronul Moldovei între Bogdan I şi Laţcu, stă însă în izvoarele narative polone, singurele care îi amintesc pe toţi trei.

 

ARTICOLE SIMILARE

Eustratie Dabija

Iliaș al IV-lea Alexandru

Radu al X-lea Mihnea

Grigore al V-lea Ghica